١٧:٥٤ - چهارشنبه ٢٥ بهمن ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

ثبت طرح ها در کمیته اخلاق و کارآزمایی بالینی( در مورد طرح های بالینی)
ثبت طرح ها در کمیته اخلاق و کارآزمایی بالینی( در مورد طرح های بالینی)
 ٠٩:١٢ - چهارشنبه ١٨ بهمن ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

فراخوان طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سال 96
مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت در راستای اولویت های پژوهشی 5 ساله خود تا سال 1404 و در پاسخ به رفع نیازهای پژوهش های کاربردی مرتبط با سرمایه های انسانی سلامت، آمادگی خود را برای پذیرش طرح های پیشنهادی در خصوص موضوعات ذیل اعلام می دارد.
 ٠٠:٢٤ - دوشنبه ١٦ بهمن ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

سمینار آموزشی نگارش و چاپ کتب علمی با همکاری ناشران بین المللی
سمینار آموزشی نگارش و چاپ کتب علمی با همکاری ناشران بین المللی
 ٠٩:٥٩ - يکشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

کارگاه دو روزه تحت عنوان "نگارش و انتشار مقالات علمی"
ثبت نام کارگاه دو روزه تحت عنوان "نگارش و انتشار مقالات علمی"
 ١٢:٠٩ - دوشنبه ٩ بهمن ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>