١٤:٣١ - يکشنبه ٢١ آبان ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٣:٤٦ - چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

چاپ مقاله جناب اقای میلاد نظرزاده در مجله PLOS Medicine
پیام تبریک به آقای میلاد نظرزاده جهت انشار مقاله در مجله PLOS Medicine با IF=11.86
 ١٠:٥١ - سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه مجلات دندانپزشکی، مجلات Nature، مجموعه DynaMed Plus و مجموعه مجلات ناشر cambridge university press
دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه مجلات دندانپزشکی، مجلات Nature، مجموعه DynaMed Plus و مجموعه مجلات ناشر cambridge university press
 ١١:٠٦ - دوشنبه ١٥ آبان ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایدههای برگزیده (شتاب)
جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایدههای برگزیده (شتاب)
 ٠٨:٥٧ - شنبه ١٣ آبان ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>