مسابقه شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپهای برتر ( پارک علم و فناوری استان )
مسابقه شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپهای برتر ( پارک علم و فناوری استان )
مسابقه شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپهای برتر ( پارک علم و فناوری استان )
 ١١:٥٨ - يکشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
 ١١:٢٥ - يکشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
کارگاه پروپوزال نویسی مقدماتی
کارگاه پروپوزال نویسی مقدماتی
کارگاه پروپوزال نویسی مقدماتی
 ١١:١٣ - شنبه ١٢ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
خبرنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
ماهنامه، سال چهارم، شماره 7( پی در پی47 ، )مهر 97
ماهنامه، سال چهارم، شماره 7( پی در پی47 ، )مهر 97
 ١٠:٢٢ - شنبه ٥ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مقالات مهر ماه 1397
مقالات مهر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
مقالات مهر ماه 1397 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 ٠٩:٣٥ - شنبه ٥ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319                                 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: www.medsab.ac.ir