معرفی کتابخانه
درباره کتابخانهاهداف و برنامه ها بخشهای کتابخانهکارکنان کتابخانه ساعت کار کتابخانه تماس با ما
 
 
آیین نامه ها و قوانین
 آیین نامه کتابخانه   آیین نامه پایگاه عرضه اطلاعات   آیین نامه وجین منابع
 
 
کتابها و منابع

نحوه جستجو در منابع کتابخانه  لیست تازه های کتاب   لیست سی دی ها  لیست پایان نامه ها

لیست کتب اهدایی به کتابخانه های اقماری   لیست کتب وجین شده آمار منابع اضافه شده 

اعتبارات تخصص یافته

 
 
فرمها
فرم عضویت کتابخانه  فرم درخواست خرید کتاب فرم نظرسنجی رضایت از کتابخانه پرسش از کتابدار
 
 
فرایندها

 1. عضویت 2.تامین منابع3. ثبت منابع  4.فهرست نویسی 5. امانت کتاب


                                                                                                           

                                             
                                            
                                            


آخرین به روزرسانی تاریخ 1396/10/05

پایگاه های اطلاعاتی

نشریات الکترونیکی

 
کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
فیلم پزشکی
آناتومی