اخبار مهم
 • برگزاری نمایشگاه کتاب در پردیس دانشگاه
  برگزاری نمایشگاه کتاب در پردیس دانشگاه به بعد از تعطیلی موکول شد.

 • تمدید مدارک تمامی اعضا
  کتابخانه مرکزی مدارک در دست امانت اعضا را تمدید می کند.

 • Patient education: 2019 novel coronavirus (The Basics)
  What is 2019 novel coronavirus? What are the symptoms of 2019-nCoV? Should I see a doctor or nurse? Will I need tests? How is 2019-nCoV treated? Can 2019-nCoV be prevented?

 • رفع مشکل دسترسی به وب نرم افزار کتابخانه
  مشکل دسترسی به وب نرم افزار کتابخانه از طریق اینترنت خارج از شبکه برطرف شد.

 • پرداخت بدهی فقط با دستگاه پوز
  با توجه به ممنوعیت پرداخت وجه نقد، پرداخت جریمه دیرکرد فقط از طریق دستگاه پوز امکانپذیر است.

فرم میزان رضایت از کتابخانه بیمارستان مبینی
نام: *
نام خانوادگی: *
سمت:
میزان رضایت خود را در زمینه هریک از موارد توسط گزینه های تعیین شده مشخص نمائید (1 کمترین امتیاز و 5 بیشترین امتیاز).
1 میزان رضایت ازفضای بخش امانت کتابخانه(روشنایی، تهویه)؟
5
4
3
2
1
2 میزان رضایت از ساعات کار کتابخانه ؟ 5
4
3
2
1
3 میزان رضایت ازخدمات اطلاع رسانی کتابخانه: منابع جدید، برگزاری کارگاه های آموزشی... ؟ 5 4 3 2 1
4 میزان رضایت از وجود راهنما ها و برچسب قفسه های کتاب، جهت یافتن منابع کتابخانه ؟ 5 4 3 2 1
5 میزان رضایت از جستجو و بازیابی منابع درنرم افزار کتابخانه؟ 5 4 3 2 1
6 میزان رضایت ازعملکرد کتابداران در راهنمایی، جستجوی منابع مورد نیاز و پاسخگویی میز امانت؟ 5 4 3 2 1
7 میزان رضایت ازخدمات امانت کتابخانه (مدت امانت ، تعداد کتاب های امانتی) ؟ 5 4 3 2 1
8 میزان رضایت ازمنابع تخصصی کتابخانه در حوزه های آموزشی دانشکده ؟ 5 4 3 2 1
9 میزان رضایت ازروز آمدی مجموعه کتابخانه ؟ 5 4 3 2 1
10 میزان رضایت ازمنابع الکترونیک موجود درکتابخانه ؟ 5 4 3
2 1
11 میزان رضایت ازعملکرد کتابداران در راهنمایی مراجعان جهت استفاده از با نک های اطلاعاتی ؟ 5 4 3 2 1
12 میزان رضایت ازجستجو و بازیابی مدارک از طریق بانک های اطلاعاتی ؟ 5 4 3 2 1
13 میزان رضایت ازکمیت و کیفیت رایانه های موجود درکتابخانه ؟ 5 4 3 2 1
14 میزان رضایت از فضای سالن مطالعه(روشنایی، تهویه) ؟ 5 4 3 2 1
15 میزان رضایت از تعداد میز و صندلی سالن مطالعه ؟ 5 4 3 2 1
16 در مجموع کتابخانه تا چه حد به سطح انتظار شما نزدیک است ؟ 5 4 3 2 1
نظرات و پیشنهادات"

آمار بازديد این صفحه:

83

تاریخ آخرین بروزرسانی:
شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩