آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 304
 بازدید امروز : 11951
 کل بازدید : 51026726
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0/3901
 • تقدیر و تشکر از زحمات دکتر صدیق متخصص رادیولوژی بیمارستان ولی عصر(عج)شهرستان جغتای
  .

 • تقدیر و تشکر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جغتای ازمدیریت و پرسنل مجتمع فروکروم جغتای
  مجتمع فرو کروم جغتای مورد تقدیر و تشکر ریاست شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان ولی عصر(عج) قرار گرفت.

 • دیدار ریاست شبکه بهداشت و بیمارستان ولی عصر(عج) با رئیس دادگستری جغتای
  به مناسبت هفته قوه قضایه مهندس حسین زرقانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان وعلی شاهی رئیس بیمارستان ولی عصر(عج) با ریاست دادگستری شهرستان جغتای دیدار کردند.

 • مشعل داران توسعۀ آگاهی

 • گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی در بیمارستان جغتای
  به مناسبت سی ام فروردین ماه روز علوم آزمایشگاهی مصادف با زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی، از کارکنان آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) شهرستان تقدیر شد.

برنامه درمانگاه

برنامه تیر ماه 1399پزشکان متخصص و عمومی

         
                 
تاریخ ایام هفته اطفال داخلی جراحی زنان بیهوشی رادیولوژی آزمایشگاه 
1399/04/01 یکشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتریوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/02 دوشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتریوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/03 سه شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتریوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/04 چهار شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتریوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/05 پنج شنبه  خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتریوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/06 جمعه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترنمدچیان  آقای دکتریوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/07 شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترنمدچیان  آقای دکتریوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/08 یکشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکترنمدچیان  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/09 دو شنبه آقای دکتر حسینی هوشیار آقای دکتر وزیری آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/10 سه شنبه آقای دکتر حسینی هوشیار آقای دکتر وزیری آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/11 چهار شنبه آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکترشاهرودی  آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/12 پنج شنبه  آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکترشاهرودی  آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/13 جمعه  آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکترشاهرودی  آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/14 شنبه آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکترشاهرودی  آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/15 یک شنبه آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکترشاهرودی  آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/16 دو شنبه آقای دکتر حسینی هوشیار خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر یوسف زاده خانم دکتر رازقندی  خانم دکترشاهرودی  آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/17 سه شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر باستانی خانم دکتر رازقندی  خانم دکترشاهرودی  آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/18 چهار شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر باستانی خانم دکتر رازقندی  خانم دکترشاهرودی    خانم دکتر هاشمی 
1399/04/19 پنج شنبه  خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر فایزیان آقای دکتر باستانی خانم دکتر رازقندی  خانم دکترشاهرودی  آقای دکتر صدیق خانم دکتر هاشمی 
1399/04/20 جمعه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر فایزیان آقای دکتر باستانی خانم دکتر رازقندی  خانم دکترشاهرودی    خانم دکتر هاشمی 
1399/04/21 شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر فایزیان آقای دکتر باستانی خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی خانم دکتر نجفی اصل خانم دکتر هاشمی 
1399/04/22 یکشنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر فایزیان آقای دکتر باستانی خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی   خانم دکتر هاشمی 
1399/04/23 دو شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر فایزیان آقای دکتر باستانی خانم دکتر رازقندی  خانم دکتر بنیادی   خانم دکتر هاشمی 
1399/04/24 سه شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر باستانی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی خانم دکتر خباز خانم دکتر هاشمی 
1399/04/25 چهار شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر باستانی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی   خانم دکتر هاشمی 
1399/04/26 پنج شنبه  خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر باستانی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی خانم دکتر خباز خانم دکتر هاشمی 
1399/04/27 جمعه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر باستانی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی   خانم دکتر هاشمی 
1399/04/28 شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر باستانی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی   خانم دکتر هاشمی 
1399/04/29 یک شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر باستانی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی خانم دکترخباز خانم دکتر هاشمی 
1399/04/30 دو شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر باستانی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی خانم دکتر نجفی اصل خانم دکتر هاشمی 
1399/04/31 سه شنبه خانم دکتر قلی زاده  خانم دکتر یوسف آبادی  آقای دکتر باستانی اعلام مدیر گروه خانم دکتر بنیادی   خانم دکتر هاشمی 

 

  برنامه پزشکان عمومی  آبان ماه  عمومی تیر  ماه 99    
تاریخ  ایام هفته  صبح  عصر شب
1399/04/01 یکشنبه خانم دکترعزیزی خانم دکتر امین پور خانم دکترعزیزی
1399/04/02 دوشنبه خانم دکتر امین پور خانم دکترعزیزی خانم دکتر امین پور
1399/04/03 سه شنبه خانم دکترعزیزی خانم دکتر امین پور خانم دکترعزیزی
1399/04/04 چهار شنبه خانم دکتر امین پور خانم دکترعزیزی خانم دکتر امین پور
1399/04/05 پنج شنبه  خانم دکترعزیزی خانم دکتر امین پور خانم دکترعزیزی
1399/04/06 جمعه خانم دکتر امین پور خانم دکترعزیزی خانم دکتر امین پور
1399/04/07 شنبه خانم دکترعزیزی آقای دکتر مهرانپور آقای دکتر مهرانپور
1399/04/08 یکشنبه خانم دکتر امین پور خانم دکترعزیزی خانم دکتر امین پور
1399/04/09 دو شنبه خانم دکترعزیزی خانم دکتر امین پور خانم دکترعزیزی
1399/04/10 سه شنبه خانم دکتر امین پور خانم دکترعزیزی خانم دکتر امین پور
1399/04/11 چهار شنبه خانم دکترعزیزی خانم دکتر امین پور خانم دکترعزیزی
1399/04/12 پنج شنبه  خانم دکتر آقا محمد لو خانم دکتر عبداله نژاد خانم دکتر آقا محمد لو
1399/04/13 جمعه  خانم دکتر عبداله نژاد خانم دکتر آقا محمد لو خانم دکتر عبداله نژاد
1399/04/14 شنبه خانم دکتر آقا محمد لو آقای دکتر مهرانپور آقای دکتر مهرانپور
1399/04/15 یک شنبه خانم دکتر عبداله نژاد خانم دکتر آقا محمد لو خانم دکتر عبداله نژاد
1399/04/16 دو شنبه خانم دکتر آقا محمد لو آقای دکتر مهرانپور آقای دکتر مهرانپور
1399/04/17 سه شنبه خانم دکتر عبداله نژاد خانم دکتر آقا محمد لو خانم دکتر عبداله نژاد
1399/04/18 چهار شنبه خانم دکتر آقا محمد لو خانم دکتر عبداله نژاد خانم دکتر آقا محمد لو
1399/04/19 پنج شنبه  خانم دکتر عبداله نژاد خانم دکتر آقا محمد لو خانم دکتر عبداله نژاد
1399/04/20 جمعه خانم دکتر آقا محمد لو خانم دکتر عبداله نژاد خانم دکتر آقا محمد لو
1399/04/21 شنبه خانم دکتر عبداله نژاد آقای دکتر مهرانپور آقای دکتر مهرانپور
1399/04/22 یکشنبه خانم دکتر شکراله زاده خانم دکتر کریمی  خانم دکتر شکراله زاده
1399/04/23 دو شنبه خانم دکتر کریمی  خانم دکتر شکراله زاده خانم دکتر کریمی 
1399/04/24 سه شنبه خانم دکتر شکراله زاده خانم دکتر کریمی  خانم دکتر شکراله زاده
1399/04/25 چهار شنبه خانم دکتر کریمی  خانم دکتر شکراله زاده خانم دکتر کریمی 
1399/04/26 پنج شنبه  خانم دکتر شکراله زاده خانم دکتر کریمی  خانم دکتر شکراله زاده
1399/04/27 جمعه خانم دکتر کریمی  خانم دکتر شکراله زاده خانم دکتر کریمی 
1399/04/28 شنبه خانم دکتر شکراله زاده آقای دکتر مهرانپور آقای دکتر مهرانپور
1399/04/29 یک شنبه خانم دکتر کریمی  خانم دکتر شکراله زاده خانم دکتر کریمی 
1399/04/30 دو شنبه خانم دکتر شکراله زاده آقای دکتر مهرانپور آقای دکتر مهرانپور
1399/04/31 سه شنبه خانم دکتر کریمی  خانم دکتر شکراله زاده خانم دکتر کریمی 

 

منو اصلی
اوقات شرعی