تماس با ما

آقای دکتر عصاررودی- رئیس اداره انتشارات                                                  44018371 -051

خانم مشکانی- کارشناس اداره انتشارات                                                    44018345 -051

دورنگار                                                                                                  05144018484

 

ایمیل اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار                                  pub@medsab.ac.ir

نشانی مستقیم وبسایت اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار          pub.medsab.ac.ir

 

آدرس : سبزوار بلوار شهدای هسته ای، بالاتر از مزار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، معاونت تحقیقات و فناوری - واحد انتشارات