لیست کارگاه های آموزشی برگزار شده سال 1396

 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

محتوای آموزشی

گروه هدف

محل

لیست افراد

1

کتابدار بالینی

خانم دلیلی

دی ماه 96

 

اعضای هیات علمی آموزش

پردیس دانشگاه

 

2

کارگاه کتابدار پژوهشی

خانم دلیلی

4 آذر 96

sciencedirect

Scopus

سامانه منبع یاب

کتابداران مجموعه کتابخانه مرکزی و اقماری

کتابخانه مرکزی

لیست

3

آشنایی با پایگاه هایPubmed و UpToDate

خانم دلیلی

8 آبان 96

 

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان مبینی

 

4

آشنایی با پایگاه های  Pubmed و UpToDate

خانم دلیلی

7 آبان 96

 

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان واسعی

 

5

آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate

خانم دلیلی

6 آبان 96

 

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان حشمتیه

 

6

آشنایی با پایگاه کاکرین

خانم دلیلی

28 شهریور 96

محتوا

اعضای هیات علمی بالینی

بیمارستان حشمتیه

 

7

آموزش نرم افزار مدیریت منابع (رفرنس نویسی)

خانم دلیلی

16 تیر 96

محتوا

اعضای هیات علمی آموزش

پردیس دانشگاه

 

8

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی و جستجو در آن

خانم دلیلی

96

 

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

پردیس دانشگاه

 

9

کتابدار بالینی (آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی)

خانم دلیلی

96

محتوا

کتابداران مجموعه کتابخانه مرکزی و اقماری

پردیس دانشگاه

 

10

مقاله نویسی

خانم دلیلی

96

 

پرسنل مجموعه معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی، دانشجویی

سالن کنفرانس معاونت آموزش

 

11

طرز تهیه پرسشنامه الکترونیکی

خانم دلیلی

96

 

پرسنل مجموعه معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی، دانشجویی

سالن کنفرانس معاونت آموزش

 

12

آشنایی با اینترنت

خانم دلیلی

96

 

پرسنل مجموعه معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی، دانشجویی

سالن کنفرانس معاونت آموزش

 

 

 

آمار بازديد این صفحه:

295

تاریخ آخرین بروزرسانی:
پنج شنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٩