آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 418
 بازدید امروز : 4327
 کل بازدید : 51007156
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0/4531
 • تقدیر و تشکر از زحمات دکتر صدیق متخصص رادیولوژی بیمارستان ولی عصر(عج)شهرستان جغتای
  .

 • تقدیر و تشکر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جغتای ازمدیریت و پرسنل مجتمع فروکروم جغتای
  مجتمع فرو کروم جغتای مورد تقدیر و تشکر ریاست شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان ولی عصر(عج) قرار گرفت.

 • دیدار ریاست شبکه بهداشت و بیمارستان ولی عصر(عج) با رئیس دادگستری جغتای
  به مناسبت هفته قوه قضایه مهندس حسین زرقانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان وعلی شاهی رئیس بیمارستان ولی عصر(عج) با ریاست دادگستری شهرستان جغتای دیدار کردند.

 • مشعل داران توسعۀ آگاهی

 • گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی در بیمارستان جغتای
  به مناسبت سی ام فروردین ماه روز علوم آزمایشگاهی مصادف با زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی، از کارکنان آزمایشگاه بیمارستان ولی عصر(عج) شهرستان تقدیر شد.

مسئول واحد

 

نام مسئول: ابوالفضل هوشیار

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:260

شرح وظایف کارشناس ایمنی بیمار

1 -همکاری در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان.

2 -هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان.

3 -تدوین،اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک

استانداردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار با همکاری ذینفعان.

4 -شرکت و همکاری فعاالنه در تدوین خط مشی ها و روشهای اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارایه

خدمات بهینه.

5 -خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیماردر بیمارستان.

6 -طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقاء درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی

بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان.

7 -بررسی فرهنگ ایمنی بیمار برمبنای سالیانه و اقدام اصالحی به منظور ارتقاء آن.

8 -شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصالحی و بازخورد به کارکنان.

9 -همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.

11 -ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.

11 -شرکت و همکاری فعاالنه با کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار و مدیریت خطر در چگونگی

12 -شرکت و همکاری فعاالنه در جلسات مرگ و میر و معلولیت ها و پیگیری اتفاقات تهدیدکننده ایمنیراهبری موضوعات تهدیدکننده ایمنی بیمار.

بیمار و تحلیل ریشه ای آن وقایع.

13 -اقدام اصالحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.

14 -بسترسازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در بیمارستان

.

منو اصلی
اوقات شرعی