• برگزاری کارگاه چگونه مقالاتمان را در مجلات بین المللی به چاپ برسانیم؟
  "کارگاه چگونه مقالاتمان را در مجلات بین المللی به چاپ برسانیم؟" در روز شنبه، 5 دی ماه 98 در پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار شد.

 • مرحله دوم کارگاه جست وجوی پیشرفته در منابع اطلاعاتی
  مرحله دوم کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی برگزارشد.

 • برگزاری بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور وزیر بهداشت
  بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور وزیر بهداشت، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، برگزیدگان حقیقی و حقوقی، اعضای هیات علمی و پژوهشگران، محققین جوان و دانشجویان علوم پزشکی کشور در تاریخ ۲۳ دی ماه ۹۸ در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، برگزار شد.

 • چگونه مقالاتمان را در مجلات بین المللی به چاپ برسانیم؟
  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می کند کارگاه چگونه مقالاتمان را در مجلات بین المللی به چاپ برسانیم؟

 • مرحله دوم کارگاه جست وجوی پیشرفته در منابع اطلاعاتی