ثبت نام جشنواره فرهنگی سیمرغ کارکنان

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: *
نام پدر:
جنسیت:
کدملی: *
پست سازمانی: *
محل خدمت:
شماره همراه: *
شماره ثابت:
آدرس دقیق:

هنرهای نمایشی
نمایشنامه نویسی
فیلم نامه نویسی
فیلم کوتاه داستانی
فیلم مستند
پژوهش های فرهنگی

ادبی
شعر کلاسیک
شعر نو
شعر طنز
نثر طنز
ترانه
داستان کوتاه

هنرهای تجسمی
خوشنویسی
نقاشی
کاریکاتور
پوستر
عکاسی