راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه

راهنمای افق به صورت HTML

 راهنمای افق به صورت PDF

 

 

کتابخانه مرکزی در نقشه

سبزوار، بلوار توحید شهر، بالاتر ازمزار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بلوک A، طبقه همکف