گزارش عملکرد کتابخانه

گزارش عملکرد سه ماهه اول 97

کتابخانه مرکزی در نقشه

سبزوار، بلوار توحید شهر، بالاتر ازمزار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، بلوک A، طبقه همکف