خانم دلیلی صالح: مدیر کتابخانه: داخلی 3186

آقای کوشا: پایگاه عرضه اطلاعات: داخلی 3175

 

 
 

 

سبزوار - بعد از پلیس راه - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- ساختمان شماره 2- معاونت آموزش- کتابخانه مرکزی

  diglib@medsab.ac.ir
    آخرین تاریخ به روز رسانی : سه شنبه ٥ تير ١٣٩٧