خانم دلیلی صالح: مدیر کتابخانه:  44018533

آقای کوشا: پایگاه عرضه اطلاعات: 

 

 
 

 

سبزوار، بلوار توحید شهر، بالاتر ازمزار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ساختمان اداری، طبقه اول، پایگاه عرضه اطلاعات

  diglib@medsab.ac.ir
    آخرین تاریخ به روز رسانی : يکشنبه ٨ مهر ١٣٩٧