آیین نامه مالکیت معنوی
  •  کلیه افراد در جامعه دانشگاهی علوم پزشکی سبزوار اعم از استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه می‌توانند از امکانات کتابخانه دیجیتال استفاده نمایند.
  •  بیمارستانهای اقماری سطح شهر نیز قادر به دسترسی به اطلاعات هستند.
  • افراد شاغل در مشاغل پزشکی و پیراپزشکی که زیر نظر دانشگاه نیستند با ارسال درخواست و تائید معاونت تحقیقات و فناوری و زیر نظر کتابخانه مرکزی قادر به دسترسی به اطلاعات به صورت حضوری در کتابخانه های دانشگاه هستند.
  • دسترسی به دیگر منابع دیجیتال دانشگاه از جمله کتابهای آن لاین، اطلسها، پایان نامه‌ها به جهت رعایت حقوق مولفین فقط با حضور در محل کتابخانه و درخواست از کتابدار مرجع امکان پذیر است.

الف: در ارتباط بادسترسی به لوح فشرده پایان نامه ها امکان دسترسی به صورت محدود امکان پذیر است. امکان دسترسی و پرینت به تمام  پایان نامه وجود ندارد.

ب: دسترسی به لوح فشرده اطلس و کتابها فقط برای اعضا و با دسترسی محدود امکان پذیر است. ( امکان کپی کامل یا بخش اعظم آن وجود ندارد.)

تبصره: افراد متقاضی برای استفاده از منابع در خارج دانشگاه از طریق تکمیل فرم و ارسال به مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه هم راستی‌آزمایی می شوند و هم دسترسی از طریق VPNبرای آنها ایجاد می شود.

   دانلود : آیین_نامه_مالکیت_معنوی.pdf           حجم فایل 275 KB