يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
منو اصلی

نام و نام خانوادگی: مهندس علیرضا لندرانی

سمت:مسئول واحد بهداشت حرفه ای

مدرک:کارشناسی ارشد ایمنی و بهداشت محیط کار

تلفن: 05145024688/89

نام و نام خانوادگی: حسن مومنی

سمت: کارشناس واحد بهداشت حرفه ای

 

 

تلفن:05145024688

سایت بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

<<     شبکه بهداشت و درمان خوشاب   >>

شرح وضایف مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 

 

-احترام وپاسخگویی شایسته به ارباب رجوع


-برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار و انجام معاینات دوره ای در مشاغل سخت و زیان آور


-آگاهی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارخانجات،معادن ،مشاغل کشاورزی و خدمات در منطقه


- برنامه ریزی در زمینه توسعه ،تاسیس ،تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار


- اجرای طرح های تحقیقاتی و همکاری با مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسائل زیان آور محیط کار


- آشنایی با مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ،تشکیلات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی


- نظارت در اجرای طرح های بهداشت حرفه ای


- نظارت بر صدور اخطاریه ها و رسیدگی به شکایات واصله از واحدهای تولیدی


-ارائه روشهای فنی و اجرایی در جهت پایش و کنترل فعالیتها و عوامل زیان آور موجود در محیط کاری


- همکاری با سایر کارشناسان مسئول بهداشتی مراکز بهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی


- نظارت در اجرای طرح های بهداشت حرفه ای (ادغام ،بقا،بهگر،سیلیکوزیس،کشاورزی،پسماندها،پرتوکاران)


- آشنایی کامل با اصول مراقبتهای اولیه بهداشت نظارت در زمینه ادغام فعالیت های بهداشت حرفه ای


- برنامه ریزی ،هماهنگی و پیگیری و تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کاخانجات بالای 25 نفر


انجام سایر امور مربوطه اجرایی


لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه