راهنمای آموزشی به صورت HTML


1.  ORCID


2. Researcer ID


3. Scopus Author Identifier


4. Google Scholar


5. Pubmed


6. UpToDate (Drug Information)


7. web of science


8. Chochrane Library


9. ScienceDirect


10.    ProQuest


11.    راهنمای سامانه منبع یاب


12. راهنمای kopernio

آمار بازديد این صفحه:

489

تاریخ آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩