فرم نظرسنجی تغذیه
1- نظر شما در خصوص تنوع غذایی چیست عالی خوب متوسط ضعیف
2- وضعیت بهداشتی ظروف، قاشق، چنگال چگونه است؟
عالی خوب متوسط ضعیف
3- نحوه برخورد پرسنل در سلف مرکزی چگونه است؟ عالی خوب متوسط ضعیف
4- آیا از عملکرد کارشناس تغذیه رضایت دارید؟
عالی خوب متوسط ضعیف
5- نظر شما در مورد فضا و محیط مراکز توزیع غذا چیست؟ عالی خوب متوسط ضعیف
6- نظر شما در مورد اخلاق و نحوه برخورد پرسنل توزیع کننده غذا چیست؟ عالی خوب متوسط ضعیف
7- نظر شما در مورد بهداشت فردی پرسنل توزیع کننده غذا چیست؟ عالی خوب متوسط ضعیف
8- نظر شما در مورد بهداشت محیط مراکز توزیع کننده غذا چیست؟ عالی خوب متوسط ضعیف
9- نظر شما در مورد ساعت توزیع غذا چیست؟ عالی خوبمتوسط ضعیف
10- نظر شما در مورد کیفیت غذاهای ارایه شده چیست؟ عالیخوب متوسط ضعیف
11- نظر شما در مورد کمیت غذاهای ارایه شده چیست؟ عالیخوب متوسط ضعیف
12- نظر شما برنامه غذایی هفتگی چیست؟ عالیخوب متوسطضعیف
13- نظر شما در مورد تغییر آنالیز و نحوه پخت و ورود غذاهای جدید به برنامه غذایی چیست؟ عالی خوب متوسط ضعیف
14- میزان رضایت شما در مورد سیستم نظرسنجی چس عالی خوب متوسط ضعیف
نظر خود را در مورد کیفیت غذاهای ذیل ارائه نمائید؟
15- جوجه کباب
عالی خوب متوسط ضعیف
16- قورمه سبزی
عالی خوب متوسط ضعیف
17- شوید پلو با ماهی
عالی خوب متوسط ضعیف
18- زرشک پلو با مرغ
عالی خوب متوسط ضعیف
19- چلو کباب کوبیده
عالی خوب متوسط ضعیف
20- باقالی پلو با گوشت عالی خوب متوسط ضعیف
21- لوبیا پلو
عالی خوب متوسط ضعیف
22- عدس پلو عالی خوب متوسط ضعیف
23- کوکو سبزی عالی خوب متوسط ضعیف
24- کوکو سیب زمینی عالی خوب متوسط ضعیف
25- چلو گوشت عالی خوب متوسط ضعیف
26- خوراک کتلت عالی خوب متوسط ضعیف
27- ماکارونی عالی خوب متوسط ضعیف
28- خوراک مرغ با قارچ عالی خوب متوسط ضعیف
29- قیمه عالی خوب متوسط ضعیف
30- لوبیا پلو عالی خوب متوسط ضعیف
نظر خود را درباره کیفیت و کمیت جدول (کنار غذاهای )ذیل ارائه نمایید؟

31- سوپ جو

عالی خوب متوسط ضعیف
32- سالاد عالی خوب متوسط ضعیف
33- زیتون عالی خوب متوسط ضعیف
34- ترشی عالی خوب متوسط ضعیف
35- ماست عالی خوب متوسط ضعیف
36- میوه عالی خوب متوسط ضعیف
37- خیارشور
عالی خوب متوسط ضعیف
38- سبزی خوردن
عالی خوب متوسط ضعیف
خوشحال میشویم در زمینه ارتقای تغذیه دانشگاه، انتقادات و پیشنهادات شما را بدانیم. لطفا در این قسمت، برای ما بنویسید.

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*