دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧
موسی الرضا تدین فر

 

موسی الرضا تدین فر

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد داخلی - جراحی  پرستاری

مرتبه علمی:عضو هیات علمی دانشکده
سمت: مربی

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 05144018310
فكس: 

پست الكترونیك:
صفحه شخصی:
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir