چهارشنبه ٢٥ مهر ١٣٩٧
اعضای هیات علمی

اعضاء هیئت علمی گروه پرستاری

کوشان

محسن کوشان

  فاطمه قارداشی

طاهره توفیقیان (مدیر گروه پرستاری)

 

 

 

 

عصاررودی

دکتر عبدالقادر عصاررودی

rad

دکتر مصطفی راد

تدین

موسی الرضاتدین فر

قاسمی

دکتر محمد رضا ضا قاسمی

قلی زاده

محمد قلی زاده

 

فاطمه قارداشی

مهدی جعفرزاده

فاطمه قارداشی
مهدی جمالی نیک

فاطمه قارداشی

حسن خلیلی

فاطمه قارداشی

زهرا استاجی

فاطمه قارداشی

زهرا پارسایی

فاطمه قارداشی

مژگان انصاری

فاطمه قارداشی

حمیده گلی 

 

 

فاطمه قارداشی

رها صالح آبادی


 

فاطمه قارداشی

لیلی مؤید

فاطمه قارداشی

نرجس حشمتی فر


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

                            

 

 

                                                          

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir