پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧
کارگاه

کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

عنوان کارگاه

ردیف

18/10/96

آقای دکتر عصاررودی

ابزارسازی در پژوهش

1

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir