پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
اطلاعیه جلسات دفاعیه

اطلاعیه جلسه دفاعیه

 

عنوان:

"مقایسه تأثیر آموزش به روش ارائه بسته با کارگاه آموزشی بر دانش، نگرش و عملکرد پرستاران

در استفاده از محدود کننده های فیزیکی در بخش مراقبت های ویژه  "

 

دانشجو : محمد خواجه   

مقطع:  کارشناسی ارشد

رشته : پرستاری  داخلی جراحی

زمان : شنبه 97/3/12 ساعت 10-8 صبح

مکان : پردیس دانشگاه بلوک B کلاس2


 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir