کتابخانه دیجیتال پزشکی RDML

در این کتابخانه دسترسی به متن کامل بیش از 1300 عنوان کتاب در حوزه های مختلف علوم پزشکی فراهم گردیده است. این مجموعه علاوه بر متن کتاب شامل مجموعه فیلمهای آموزشی نیز می باشد.جهت دسترسی به این کتابخانه در شبکه داخلی دانشگاه کافی است فایل زیر را دانلود و اجرا نمایید. پس از اجرای فایل مورد نظر در روی desktop  کامپیوتر شما میانبر(Shortcut) کتابخانه دیجیتال پزشکی  با نام RDML.PDF ایجاد می گردد که با کلیک بر روی آن وارد صفحه  ورودی کتابخانه دیجیتال خواهید شد.


دریافت فایل اجرای RDML


لیست کتابهای موجود در RDML

پایگاه های اطلاعاتی

نشریات الکترونیکی

 
کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
آناتومی