کتابخانه بیمارستان واسعی          

کتابدار: خانم پورسعید

آدرس: بیمارستان واسعی

تلفن: 44653866

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir

 

 

مخزن


سایت


سالن مطالعه


بخش مجلات


پایگاه های اطلاعاتی
نشریات الکترونیکی

کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
فیلم پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی