کتابخانه دانشکده پرستاری جوین     

کتابدار: خانم زهرا کلاته میمری (کارشناس کتابداری و علوم اطلاع رسانی)

آمار منابع: 

تازه های کتاب (لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه 97)

آدرس: نقاب. خ امام خمینی. نبش خ شهید آوینی

تلفن: 45223811

ایمیل: centlib@medsab.ac.ir