پنج شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٩
شرح وظایف منشی گروه

1- هماهنگ سازي كليه فعاليتهاي گروه با هماهنگي مديرگروه

2- هماهنگي و تنظيم جلسات درون و برون گروهي ، برقراري تماس با ساير مؤسسات و نهادهاي درون و برون دانشگاهي با هماهنگي مدير گروه .

3- تنظيم و هماهنگي برنامه ملاقاتها و همايشها و تنظيم ليست متقاضيان ملاقات و تعيين ساعت مناسب جهت برگزاري جلسات.

4- تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به مدير گروه

5- ابلاغ مكاتبات گروه به واحدهاي ذيربط

6- مستندسازي و تهيه سوابق كليه فعاليتها و مكاتبات گروه بصورت منظم و سيستماتيك و به روز نگهداشتن كليه فایل ها

7- انجام اقدامات لازم در زمينه دريافت ، ثبت ، توزيع و نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها و ساير اسناد و مدارك واحد مربوطه

8- تهيه نامه هاي اداري معمول جهت ارسال .

9- تایپ كردن نامه ها ، گزارشات و فرم هاي مورد نياز گروه.

10- انجام ساير امور مربوط با هماهنگي مدير گروه

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir