يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
فرم ها و فرآیندها

 

فرم های کارشناسی  ارشد

 

شماره فرم

عنوان فرم

فرمت

فرمت

1

ارائه عنوان پایان نامه

pdf

word

2

انتخاب استاد راهنما

pdf

word

3 انتخاب استاد مشاور Pdf word
4 تایید پروپوزال

pdf

word

5

گزارش سه ماهه

pdf

word

6

رسید گزارش سه ماهه

pdf

word

7

تایید مقاله توسط استاد راهنما

pdf

word

8

فرم شرکت در جلسات دفاعیه پایان نامه

pdf

word

9

درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع

pdf

word

10

صورت جلسه پیش دفاع

pdf

word

11 درخواست برگزاری جلسه دفاعیه

pdf

word

12 تایید اصلاحات پایان نامه

pdf

word

13 تایید صحافی پایان نامه

Pdf

word

14 بانک اطلاعات پایان نامه

pdf

word

15 بانک اطلاعات چکیده پایانه نامه

pdf

word

16

تحویل نسخه های پایان نامه

pdf

word

17

18

انتخاب استاد راهنمای دوم

توافق اساتید راهنمای اول و دوم

دستورالعمل تحویل پایان نامه

Pdf

Pdf

Pdf

word

word

word

       
  تعهد نامه - اصالت پایان نامه Pdf word
  صفحه شناسنامه pdf word
  فرم درخواست افزایش سنوات تحصیلی pdf word
  فرمت پروپوزال Pdf word
  فرم درخواست های آموزشی Pdf word
       

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir