سیاست های کلان بیمارستان

سیاست های کلان بیمارستان

سیاست

ذینفعان

بیمارستان حشمتیه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد و تابع قوانین قوانین و مقررات سازمانهای دولتی می باشد

وزارت بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ، معاونتهای درمان ، توسعه و منابع انسانی ، پژوهش ، درمان ، آموزشی ، بهداشت ، کارکنان ، پزشکان ،بیماران ، ارباب رجوع

منابع مالی دریافتی این مرکز درمانی از محل بودجه عمومی دولت و در قالب اعتبارات دولتی و درآمد های اختصاصی تامین می گردد

مراکز بیمه طرف قرار داد ، دانشگاه علوم پزشکی ، خیرین ، کارکنان ، بیماران ، ارباب رجوع

خرید کالا و خدمات براساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام می شود

دانشگاه علوم پزشکی ، خیرین ، کارکنان ،

جذب و به کار گیری نیروی انسانی در این مرکز توسط سازمان های  بالا دستی وزارت بهداشت و درمان انجام می پذیرد

دانشگاه علوم پزشکی ، معاونت توسعه و منابع انسانی ، کارکنان ، پزشکان

توسعه و نگه داشت نیروی انسانی و هم چنین مسیر ارتقاء شغلی کارکنان بر اساس اصول و موازین قانون مدیریت خدمات کشوری و استانداردهای وزارت بهداشت و درمان انجام می شود

معاونت توسعه و منابع انسانی ، کارگزینی ستاد

به منظور جلب مشارکت کارکنان و افزایش انگیزه آنها پرداخت های غیر مستمر کارکنان شامل کارانه و اضافه کار طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت متبوع و مصوبه هیات امنای دانشگاه پرداخت می شود

دانشگاه علوم پزشکی ، کارکنان

حفاظت  از سلامتی کارکنان،مراجعین و بیماران از اصول  پذیرفته شده در این مرکز بوده و در  برنامه ریزی ها  مورد  توجه  قرار می گیرد

معاونت بهداشتی ، معاونت درمان ، واحد کنترل عفونت ، واحد بهداشت محیط ، واحدآموزش ، واحدآموزش به بیمار

خدمات تشخیصی-درمانی و آموزشی در این بیمارستان توسط کارکنان واحدهای تشخیصی-درمانی و اداری مالی به همه افراد نیازمند به این خدمات بصورت یکسان و بدون توجه به مسائل نژادی، قومی، مذهبی، ملی ارائه می گردد

دانشگاه علوم پزشکی ، کارکنان بیمارستان ، بیماران ، مراجعه کنندگان

تعرفه در این مرکز درمانی، بر اساس تعرفه مصوب هیات وزیران برای بخش دولتی می باشد و سعی می شود خدمات با کمترین هزینه و یا پرهیز از فروش خدمات و اقدامات غیر ضروری به بیماران انجام شود

دانشگاه علوم پزشکی ، کارکنان بیمارستان ، بیماران ، مراجعه کنندگان

طرح تحول سلامت  که تضمین کننده حقوق گیرنده و ارائه کننده خدمات است در این مرکز اجرا می شود

دانشگاه علوم پزشکی ، کارکنان بیمارستان ، بیماران ، مراجعه کنندگان

با توجه به تکلیف دینی مذهبی و رعایت شئونات اخلاق اسلامی و موازین شرعی دین و تنظیم شعائر اسلامی کلیه کارکنان مکلفند اصول و موازین دین مبین اسلام را رعایت نموده و در محل کار از محرمات پرهیز و واجبات را ادا نمایند و آداب اخلاق اسلامی را رعایت نمایند

کارکنان بیمارستان ، مراجعه کنندگان ، ارباب رجوع ، بیماران ،