شنبه ٠٧ مرداد ١٣٩٦
رياست
تاريخچه بيمارستان
رسالت بيمارستان
چارت سازمانی
بيمارستان برادران شهيد مبينی
کميته ها
اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم رسيدگی به شکايات
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
فرم نظرات وپیشنهادات

لطفا برای دریافت فرم پیشنهادات روی فایل زیر کلیک نمایید .

 

   دانلود : فرم_پیشنهاد.doc           حجم فایل 150 KB