شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
فرم نظرات وپیشنهادات

لطفا برای دریافت فرم پیشنهادات روی فایل زیر کلیک نمایید .

 

   دانلود : فرم_پیشنهاد.doc           حجم فایل 150 KB