دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
معرفی رئیس

نام  و نام خانوادگی : محسن کوشان

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد روان پرستاری

سمت :  رئیس دانشکده

نوع استخدام  : رسمی

مکان : پردیس دانشگاه - معاونت آموزشی -  ساختمان B - دانشکده پرستاری مامایی

تلفن : 44018308

پست الکترونیک :mkoushan42@gmail.com


منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir