يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
معرفی رئیس

 

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی



نام و نام خانوادگی :

محسن کوشان 

رشته تحصیلی : روان پرستاری
رتبه علمی : مربی
سمت : رئیس دانشکده
آدرس: پردیس دانشگاه - بلوک B- دانشکده پرستاری مامایی
تلفن : 051-44018308
فکس:
پست االکتونیک : mkoushan42@gmail.com
صفحه شخصی :




                                                      

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir