شنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٧
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
برنامه پزشکان مهر 95

برنامه پزشکان

 

   دانلود : برنامه_مهر_95.pdf           حجم فایل 49 KB