دوشنبه ٠٣ مهر ١٣٩٦
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[60رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[45رای]