يکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[63رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[80رای]