چهارشنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٦
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[70رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[52رای]