يکشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٧
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[73رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[94رای]