چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[191رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[127رای]