يکشنبه ٠٢ ارديبهشت ١٣٩٧
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[58رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[74رای]