سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[72رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[92رای]