پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[62رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[78رای]