سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٦
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[69رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[50رای]