نوبت سونوگرافی و رادیولوژی

جهت اخذ نوبت برای رادیولوژی/سونوگرافی همه روزه بجز روز های تعطیل از ساعت 7:30 تا 14:00 با شماره 44011980 تماس حاصل فرمایید.