سامانه نوبت دهی درمانگاه ها

روش های نوبت گیری از درمانگاه ها:

1.       شماره گیری با تلفن همراه-اپراتور همراه اول

*6040*44240020#

2.       از طریق اینترنت به نشانی

http://nobat.medsab.ac.ir

3.       از طریق تلفن گویا به شماره

41448