اورژانس115
واحد مسئول واحد تلفن و آدرس

مركز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

دكتر شریفان

05144658151

خیابان طالقانی نرسیده به چهارراه امداد

پايگاه شهري شماره 1

05144453155

بلوار 7 تیر

پايگاه شهري شماره 2


05144237084

خ اسدآبادي جنب بيمارستان حشمتيه

پايگاه شهري شماره 3

 05144658150

خیابان طالقانی نرسیده به چهارراه امداد

پايگاه شهري شماره 4

051

 توحید شهر

پايگاه شهري شماره 5

 05144215148

بلوار شهید چمران روبروی پارک جنت

اورژانس جاده اي  شريعتي

مهدی ساغری

05145924115

صد خرو- كيلومتر55 جاده سبزوار

پايگاه  جاده اي عطاملك

 حسین خسروجردی

05145243434

روستاي حكم آباد كيلومتر 55 جاده سبزوار-اسفراين

پايگاه بين جاده اي اسرار

 غلامرضا جغتایی

05145743472

روستاي محمدآباد كيلومتر 120 جاده سبزوار -جاجرم

پايگاه بين جاده اي بيهق

 غلامرضا مشکانی

05144843365

روستاي زعفرانيه كيلومتر 32 جاده سبزوار - نيشابور

پايگاه بين جاده اي ابن یمین  سید علی پیشنمازی

 05144993334

روستای ریوند کیلومتر 35 جاده شاهرود به سبزوار

پايگاه بين جاده اي خوشاب  عبدالله جمالی خواه

 05145024615

شهر سلطان آباد کیلومتر 45 جاده قوچان

پايگاه بين جاده اي سربداران  سعید عابدی

 05158281018

روستای البلاغ کیلومتر 85 جاده سبزوار به بردسکن

پايگاه بين جاده اي روداب  علی رباطی

 05145523956

شهر روداب کیلومتر 45 جاده سبزوار به خارطوران

پايگاه بين جاده اي داورزن  سید جواد حسینی

 05144924210

شهر داورزن کیلومتر 75 جاده سبزوار به شاهرود

پايگاه بين جاده اي ششتمد  میثم آل حسن

 05144724044

شهر ششتمد کیلومتر 35 جاده سبزوار به بردسکن

پايگاه بين جاده اي جغتای  حسن معین راد

 05145622052

شهر جغتای کیلومتر 85 سبزوار به جاجرم

پايگاه بين جاده اي نقاب  مرتضی سیدآبادی

 05145220083

شهر نقاب کیلومتر 75 جاده سبزوار به جاجرم

پايگاه بين جاده اي دیوانگاه  علی ابهری

 05145021223

روستای دیوانگاه کیلومتر 80 جاده سبزوار به قوچان

مرکز ارتباطات

05144441011

بلوار 7 تیر