سه شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٧
فهرست اساتید مشاور

 

                                                     

 

                                       

                                                               برنامه اساتید مشاور در نیمسال اول 97-96 

 

استاد مشاور

رشته تحصیلی

ساعت حضور

فاطمه قارداشی

ترم یک اتاق عمل

دوشنبه  11-10               سه شنبه  12-8

حمیده پزدی مقدم

ترم سه اتاق عمل

   -

صدیقه خلیلی شومیا

ترم پنج اتاق عمل

سه شنبه  14-12             چهارشنبه  14-12

صدیقه خلیلی شومیا

ترم هفت اتاق عمل

سه شنبه  14-12             چهارشنبه  14-12

رویا اکبرزاده

ترم 2 ناپیوسته اتاق عمل

شنبه 10-8                     دوشنبه 10-8

سه شنبه 10-8                چهارشنبه  10-8

رها صالح آبادی

ترم 4 ناپیوسته اتاق عمل

چهارشنبه 12-8

محمدرضا بهروزیخواه

ترم یک علوم ازمایشگاهی

سه شنبه 12-8

دکتر سید مهدی زرگریان

ترم سه علوم آزمایشگاهی

شنبه 12-8

دکتر حسین الیاسی

ترم پنچ علوم آزمایشگاهی

سه شنبه 14-12             چهارشنبه 10-8

اسماعیل رستمی

ترم هفت علوم آزمایشگاهی

شنبه 12-8

اسماعیل رستمی

ترم چهار کاردانی علوم آزمایشگاهی

شنبه 12-8

دکترحافظ حیدری

ترم یک ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

شنبه 10-8                    یکشنبه 10-8

دوشنبه 10-8                 سه شنبه 10-8

دکتر حسین معلایی

ترم سه ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

یکشنبه 18-16

نرجس حشمتی فر

ترم دو هوشبری

دوشنبه 12-8

آرزو داوری نیا

ترم چهار هوشبری

سه شنبه هفته های فرد 16-13

سه شنبه هفته های زوج 18-13

دکتر اکبر پژهان

ترم شش هوشبری

شنبه 14-12                  یکشنبه 14-12

دوشنبه 14- 12              سه شنبه 14-12

چهارشنبه 14-12

سمیه نیری

ترم هشت هوشبری

یکشنبه 14-12                دوشنبه 12-10

رویا اکبرزاده

ترم یک ناپیوسته هوشبری

شنبه 10-8                    دوشنبه 10-8

سه شنبه 10-8               چهارشنبه  10-8

زهره محمدزاده

ترم سه ناپیوسته هوشبری

یکشنبه 13-8

زرقی

ترم دو فوریتهای پزشکی

چهارشنبه 18-14

مجتبی راد

ترم چهار فوریتهای پزشکی

سه شنبه 14-8                چهارشنبه 14-8

زهره محمدزاده

ترم دو ناپیوسته فوریت

یکشنبه 13-8

دکتر مطصفی رباط جزی

ترم یک پرتوشناسی

یکشنبه 14-8                 سه شنبه 14-12

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        مسئول اساتید مشاور
                                                                                                                                                        دکتر حسن روان سالار
 
 
 
 
 
 
 
 
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir