سه شنبه ٠١ آبان ١٣٩٧
مسئول اساتید مشاور

دکتر حسن روان سالار


مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

رتبه علمی: استادیار
سمت: مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

آدرس: دانشکده پیراپزشکی
تلفن: 05144018340
فكس:

پست الكترونیك: ravansalarh@yahoo.com
صفحه شخصی:
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir