دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
تماس با ما
پمفلت ها و کتابچه های آموزشی
 
   دانلود : کتابچه_گزارش_نویسی.docx           حجم فایل 277 KB