يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
کارگاه ها و دوره های آموزشی


کارگاه­­ های آتی

----

 

کارگاه­­ های برگزار شده

ردیف

عناوین کارگاه

مدرسین

ساعت

تاریخ

ملاحظات

1

اخلاق حرفه­ ای

اصول و عملکرد فرد اسکراب و سیار

آقای مسکنی

خانم خلیلی

10-8

30/12-30/10

  21/7/1394

 

برگزار شد

2

استریلیزاسیون 

مهارت­های یک تکنولوژیست جراحی

خانم صمدی پور

خانم برزویی

10-8

30/12-30/10

   29/7/1394

 

3

جراحی سوختگی و ترمیمی

و تجهیزات

آقای دکتر واهب

آقای حسین زاده

10-8

30/12-30/10

19/8/1394

4

اصول و تجهیزات جراحی چشم 

آقای دکتر شیرزاد 

10-8

30/12-30/10

5/9/1394

5

تفسیر گرافی­ها

جراحی ارولوژِی

آقای دکتر شهرآیینی

آقای دکتر صبوری

آقای دکتر باغانی

10-8

30/12-30/10

3/10/1394

 

"

6


روش های نوین تدریس

خانم دکتر جویباری

12-8

6/12/1394

"

7

کارگاه بلوپرینت آسکی

خانم سمیه نیری

خانم معصومیان

 

1/10/1395

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319