پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
فرآیندهای دانشکده

فرآیندهای دانشکده


عنوان فرآیند

محل اجرای فرآیند

تاریخ اجرا

توضیحات

تاثیر به کارگیری کمک مربی درمراحل آموزش و ارزشیابی درارتقاء یادگیری اصول فن دانشجویان مامایی در مرکز مهارت های آموزش بالینی

مرکز مهارت­های بالینی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

اردیبهشت ماه 1392‏

منتخب  دانشگاهی جشنواره شهید مطهری 1392 

ارزشیابی مهارتهای بالینی دانشجویان ترم 5 پرستاری به روش DOPS

بخش قلب بیمارستان واسعی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نیمسال اول تحصیلی92-91 ‏

 

اجرای 5 دوره کارگاه آموزشی تکنولوژی جراحی؛ گامی نوین در جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجویان اتاق عمل

سالن همایش­های بیمارستان ‏واسعی دانشگاه ‏علوم پزشکی ‏سبزوار

نیمسال اول ‏تحصیلی95-94 ‏

 

ارزشیابی  عملکرد اصول و مهارت­های پرستاری دانشجویان رشته اتاق عمل بر اساس آزمون بالینی عینی ساختار یافته ((OSCE

مرکز مهارت­های ‏بالینی دانشگاه ‏علوم پزشکی ‏سبزوار

نیمسال اول ‏‏تحصیلی95-94 ‏

 

دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319