جمعه ٠١ تير ١٣٩٧
اعضای کمیته ها

 

 

 

 

 

چارت سازمانی دفتر مطالعات توسعه آموزش پزشکی

 

 

 

 

 

 

مسئول توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی EDO

 

خانم سمیه نیّری

Email: S.nayyeri86@yahoo.com 

کارشناس ارشد آموزش پرستاری (داخلی جراحی)

 

 

 

کمیته استعدادهای درخشان

 

خانم عزت صمدی پور   

Email: Samadipourez@gmail.com

کارشناس ارشد آموزش پرستاری و دانشجوی دکتری مدیریت سلامت و بلایا

 

خانم فاطمه برزویی

Email: borzoee75026@yahoo.com

کارشناس ارشد آموزش پرستاری (داخلی جراحی)

 

آقای جواد گنجلو

Email: jganj@yahoo.com

کارشناس ارشد آموزش پرستاری (داخلی جراحی)

 

 

 

کمیته ارزشیابی اساتید

 

خانم رویا اکبرزاده

Email: roakbarzadeh53@gmail.com

کارشناس ارشد آموزش پرستاری (داخلی جراحی)

 

آقای دکتر حسن روانسالار

Email: ravansalarh@yahoo.com

دکتری باکتریولوژی

 

خانم حمیده یزدی مقدم

 

کارشناس ارشد پرستاری و دانشجوی دکتری پرستاری

 

خانم آرزو داوری نیا                

 

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

 

 

 

کمیته برنامه ریزی آموزشی

 

آقای دکتر سید مهدی زرگریان

Email: ZargarianM@medsab.ac.ir

دکتری حرفه­ای علوم آزمایشگاهی

 

خانم زهره محمد زاده

 

کارشناس ارشد پرستاری ویژه

 

 

 

کمیته پژوهش در آموزش

 

خانم سمیه نیّری

Email: S.nayyeri86@yahoo.com

کارشناس ارشد آموزش پرستاری (داخلی جراحی)

 

خانم نرجس حشمتی فر                                                     

Email: Nheshmatifar@yahoo.com

کارشناس ارشد آموزش پرستاری (داخلی جراحی)

 

خانم رها صالح آبادی                            

Email: s_nurse1380@yahoo.com

کارشناس ارشد آموزش پرستاری (سالمندی)

 

 

 

کمیته آموزش پاسخگو

 

خانم صدیقه خلیلی شومیا

Email: shomia@ymail.com            

کارشناس ارشد پرستاری (داخلی جراحی)                                         

 

آقای علی تاج آبادی

Email: alitaj58@yahoo.com                          

کارشناس ارشد پرستاری (ارشد مراقبت های ویژه پرستاری)

 

خانم رقیه زردشت

 

کارشناس ارشد پرستاری و دانشجوی دکتری پرستاری

 

آقای دکتر روح اله قهرمانی اصل

 

دکترای فیزیک پزشکی

 

 

 

کمیته رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی

 

خانم فاطمه قارداشی

Email: F.ghardashi@yahoo.com

کارشناس ارشد پرستاری و دانشجوی دکتری مدیریت تحقیفات و فناوری

 

آقای اسماعیل رستمی

 

کارشناس ارشد هماتولوژی

 

آقای دکتر مصطفی رباط جزی

 

دکترای فیزیک پزشکی

 

آقای مجتبی راد

Email: rad.mojtaba89@yahoo.com

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

 

 

 

رابط فناوری اطلاعات (IT)

 

خانم ثریا مهرآبادی

Email: ssmehrabadi@ymail.com

کارشناس کامپیوتر و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 

دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319