• کارگاه منطقه ای مرورهای ساختارمند کاکرین
  کارگاه منطقه ای دو روزه تحت عنوان "مرورهای ساختارمند کاکرین(مقدماتی) "

 • کارگاه تجزیه وتحلیل آماری داده‌های پژوهشی
  برگزاری کارگاه تجزیه وتحلیل آماری داده‌های پژوهشی ویژه اعضای محترم هیات علمی

 • گزارش تصویری از راه اندازی مرکز پایش عوامل موثر بر سلامت دانشگاه

 • کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش ویژه ی کارکنان واعضای هیات علمی برگزار شد
  .

 • نخستین فستیوال ایده بازار فناوری سلامت
  فراخوان نخستین فستیوال ایده بازار فناوری سلامت