• حمایت از طرح ها و پایان نامه ها
  حمایت از طرح ها و پایان نامه ها

 • جذب دستیار پژوهشی در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان
  جذب دستیار پژوهشی در راستای راهبردهای کلان و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان

 • لیست مقالات شهریور ماه 1397دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  لیست مقالات شهریور ماه 1397دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 • ششمین شماره از خبر نامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال چهارم خود، منتشر گردید
  ین شماره از خبرنامه علم سنجی به بررسی مطالب زیر می پردازد .

 • کارگاه اخلاق در انتشارات علمی
  کارگاه اخلاق در انتشارات علمی