اهداف و وظايف دفتر ارتباط با صنعت:

هماهنگي هاي لازم براي كار آموزي دانشجويان

هماهنگي براي برگزاري بازديدي هاي دانشجويان رشته هاي تحصيلي مختلف از واحد هاي صنعتي و خدماتي

هماهنگي و برنامه ريزي براي برگزاري بازديد هاي دوره اي اعضاء محترم هيات علمي از واحد هاي صنعتي شهرستان و استان

برگزاري دوره هاي آشنايي در زمينه هاي علمي و فني

رايزني با مراكز صنعتي جهت جذب پروژه هاي تحقيقاتي و صنعتي آن مراكز

ارتباط با سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران در زمينه طرح هاي SBDC

انعفاد موافقتنامه و تفاهم نامه هاي همكاري با مراكز صنعتي وسازمان ها و .....

اعلام اولويت هاي پژوهشي شركت ها .سازمان ها.ادارات به اساتيد و محققين دانشگاه

ارجاع پروپوزال هاي پژوهشي –صنعتي پيشنهادي اساتيد و اعضاي هيات علمي به مراكز صنعتي و پيگيري آنها

برگزاري نشست هاي مشترك بين اعضاي هيئت علمي و مديران صنايع، مسئولين سازمان ها و هيات مديره شهرك هاي صنعتي و كشاورزي

ايجاد كميته هاي فني ارتباط با صنعت و تشكيل جلسات مربوط

تلاش در جهت تشكيل و ايجاد كلينيكهاي تخصصي و مشاوره اي در راستاي ارائه خدمات فني انجام طرح هاي تحقيقاتي و خدماتي با مراكز صنعتي و سازمان ها در قالب انعقاد قرارداد في مابينسبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319                                 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: www.medsab.ac.ir