آدرس :

  •  سبــزوار: بولوار توحیدشهر، حدفاصل گلزار شهدای گمنام و توحیدشهر، پردیس دانشــگاه علــوم پزشـــکی سبزوار-طبقه سوم- مرکز رشد فناوری سلامت

اطلاعات تماس :

  • ریاست ، آقای احمد مهدوی کلیمی ، تلفن : 44011423-051
  • معاونت، آقای سید مهدی بهشتی نصر ، تلفن: 44011422-051
  • مسئول خدمات تخصصی و مشاوره ای مرکز ،خانم  الهام ایزی،  تلفن: 44011421-051
  • مسئول وب سایت ، پذیرش و  اطلاع رسانی ،خانم  سیما چکنی ، تلفن: 44011426-051
  • مسئول بخش گیاهان دارویی، آقای حسن رضایی سرشت، تلفن: 44419567-051
  • وبسایت : مرکز رشد فناوری سلامت
  • پست الکترونیکی : sic@medsab.ac.ir
  • ساب دامین : Roshd.medsab.ac.ir