دوشنبه ١١ فروردين ١٣٩٩
اعضاء هیئت علمی

اعضاء هیئت علمی گروه بیهوشی
 

دکتر شکیبا موزری ( مدیر گروه )

 
دکتر علیرضا مسلم

دکتر علیرضا مسلم

دکتر منیژه یوسفی مقدم

دکتر محمد نعمت شاهی

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir