بخش نشريات و پایان نامه ها:                                     


 در اين بخش نشريات منتشره در داخل و خارج كشور در زمينه  علوم پزشکی و حوزه های مربوطه و پایان نامه های فارغ التحصیلان این دانشگاه نگهداری می شود.  اطلاعات نشريات و پایان نامه های  دريافت شده پس ثبت در نرم افزار کتابخانه  آماده سازي شده و جهت استفاده مراجعان به بخش  نشريات و پایان نامه ها ارسال مي گردد.

جهت جستجوی اطلاعات پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و سایر دانشگاه ها کلیک نمایید.

 

خدمات:

  • ارائه خدمات نشریات جاری و گذشته نگر به کاربران 
  • اشتراک مجلات مورد نیاز گروههای مختلف آموزشی
  • کمک به کاربران در زمینه یافتن مطالب مورد نیاز
  • تهیه یک نمونه کپی از مجلات الکترونیکی مورد اشتراک  و قرار دادن آنها در بخش مجلات جهت آگاهی دانشجویان  از وجود این مجلات در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی