دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦
خدمات آموزشی مشاوره ای

خدمات آموزشي و مشاوره اي

  • ارائه مشاوره و طراحي سيستم هاي توزيع و انتقال آب شهري و روستايي
  • ارائه مشاوره طراحي سيستم هاي مختلف تصفيه آب و فاضلاب شهري و صنعتي) با روش هاي اكسيداسيون، فرايندهاي غشايي و اسمز معكوس)
  • ارائه مشاوره و طراحي كليه سيستم هاي دفع زباله شهري
  • ارائه مشاوره و طراحي كليه سيستم هاي جمع آوري و دفع زباله هاي بيمارستاني و خطرناك
  • ارائه مشاوره و طراحي سيستم هاي كنترل آلاينده هاي خروجي از دودكش ها
  • ارائه مشاوره در زمينه كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري صدا و ارتعاش
  • ارائه مشاوره در زمينه كنترل عوامل شيميايي
  • ارزيابي اثرات توسعه برمحيط زيست براي كليه فعاليت هاي صنعتي(EIS)


منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir