051-44445648

خانم دلیلی صالح: مدیر کتابخانه: داخلی 3186

خانم کوهستانی: میز امانت: داخلی 3182

پایگاه عرضه اطلاعات : داخلی 3175

 

 
 

 

سبزوار - بعد از پلیس راه - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- ساختمان شماره 2- معاونت آموزش- کتابخانه مرکزی

  Centlib@medsab.ac.ir
     
     
    آخرین تاریخ به روز رسانی : سه شنبه 5 دی 1396

پایگاه های اطلاعاتی
نشریات الکترونیکی

 
کتاب الکترونیکی
پزشکی مبتنی بر شواهد

پایان نامه خارجی
اطلاعات دارویی
پرستاری
فیلم پزشکی
فیلم پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی
فیلم و تصویر پزشکی