خانم دلیلی صالح: مدیر کتابخانه: داخلی 3186

خانم کوهستانی: میز امانت: داخلی 3182

 

 
 

 

سبزوار - بعد از پلیس راه - دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- ساختمان شماره 2- معاونت آموزش- کتابخانه مرکزی

  Centlib@medsab.ac.ir
     
     
    آخرین تاریخ به روز رسانی : سه شنبه ٥ تير ١٣٩٧