اعضای هیئت علمی

لیست اعضای هیأت علمی دانشکده ها در پیوندهای زیر از دانشکده ها یا فایل های زیر قابل دسترسی میباشد :      

دانشکده پزشکی

دانشکده پرستاری و مامایی

دانشکده پیراپزشکی

دانشکده بهداشت

 

   دانلود : لیست_هیئت_علمی_دانشکده_پرستاری_و_مامایی.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : لیست_اعضاء_هیئت_علمی_دانشکده_بهداشت.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : لیست_اعضاء_هیئت_علمی_دانشکده_پیراپزشکی.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : لیست_اعضاء_هیئت_علمی_دانشکده_پزشکی.docx           حجم فایل 32 KB
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319