• فهرست دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه‌بندی ESI در ماه May سال 2016 میلادی
  نتایج جدید نظام رتبه‌بندی ESI مربوط به ماه May سال 2016 میلادی منتشر شد.

 • جدیدترین مقادیر شاخصImpact Factor مجلات علوم پزشکی کشور نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI
  جدیدترین مقادیر شاخص ضریب تاثیر یاImpactFactorمجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI منتشر شد.

 • رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه July سال2016 میلادی نظام رتبه‌بندی Webometrics
  رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه July سال2016 میلادی نظام رتبه‌بندی Webometrics

 • مجله Basic and clinical Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی ایران در ISI نمایه شد
  مجله Basic and clinical Neuroscience دانشگاه علوم پزشکی ایران در نمایه Emerging Sources Citation Index که از زیر مجموعه های ISI web Of Science نمایه شد.

 • بیست و دومین خبرنامه علم سنجی منتشر شد.
  خبرنامه شماره 22 واحد علم سنجی منتشر شد.