• مقالات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1395
  مقالات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1395

 • نتایج رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و میزان رشد آن
  نتایج رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و میزان رشد آن بر اساس نظام رتبه بندی Webometrics در ژانویه سال 2017 و مقایسه آن با جولای سال 2016 میلادی

 • رتبه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در نتايج ماه January سال 2017 ميلادي ESI
  رتبه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در نتايج ماه January سال 2017 ميلادي ESI

 • رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه November سال 2016 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI - Essential Science Indicators
  رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در نتایج ماه November سال 2016 میلادی نظام رتبه‌بندی ESI - Essential Science Indicators

 • گزارش علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه در شش ماه اول سال 1395
  گزارش علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه در شش ماه اول سال 1395 بر اساس سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی