منو اصلی
لینکهای مفید

 

نام کارشناس

              عکس      

عنوان

امور محوله

حسین عمادی نژاد

کارشناس مسئول بهداشت محیط

مسئول و ناظر کلیه امور اجرائی برنامه های بهداشت محیط شهرستان های تحت پوشش دانشگاه

حسین غلامی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس برنامه کنترل دخانیات،عملیات بهداشت محیط روستا،مبارزه با حشرات وجوندگان، بهداشت محیط مدارس ،رابط سامانه جامع بازرسی مرکزسلامت محیط وکار ،آمار وشاخصها، CBI

هادی کرابی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس برنامه موادغذایی،فوریتهای سلامت محیط، Heelp desk ،کشتارگاه واماکن بین راهی

رویا مهدوی نیا

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس برنامه بهداشت آب وفاضلاب، بهداشت هوا،موادگندزدا،اماکن عمومی زنانه،CBI

مرتضی توسلی پور

کارشناس بهداشت محیط کارشناس برنامه بهداشت محیط بیمارستانها ،پسماند،آموزشگاه اصناف